STDIO
Chào mừng bạn đến với STDIO Electronics

Tại STDIO Electronics bạn có thể:

  • Đặt mua các bộ STDIO Kits tự học Arduino và Raspberry.
  • Liên hệ đặt hàng gia công điện tử, phần cứng, phần mềm, đề tài.
  • Đăng ký các khóa học về lập trình của STDIO Training.